رتبه بندي ارز نشان مي دهد كه قيمت درهم امارات محبوب ترين نرخ ارز امارات متحده عربي AED به نرخ INR مي باشد. كد ارز براي نشان دادن قيمت روز درهم امارات AED است.

امارات متحده عربي يكي از 14 كشور در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است و امتياز كلي اقتصاد آن بالاتر از ميانگين منطقه و جهان است. نمره اقتصاد امارات متحده عربي 77.6 است و جايگاه نهم در فهرست شاخص 2019 را دارا مي باشد.
دولت بايد براي ارتقاء فضاي كسب و كارتلاش خود را ادامه مي دهد. شركت هاي دولتي با خصوصي سازي و بهبود سيستم هاي نظارتي بخش هاي مالي، املاك، فضاي سايبري و تجارت آزاد باعث افزايش تقاضاي آنها براي سرمايه گذاران خارجي و بازديد كنندگان خواهند شد. ايجاد چهارچوب قانوني حتي موثرتر و مستقل بايد اولويت ديگري داشته باشد. 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده كه در سال 2018 معرفي شده، درآمد دولت را افزايش خواهد داد اما احتمالا بر ميزان بار مالياتي امارات متحده عربي تأثير منفي خواهد گذاشت.

امارات متحده عربي متحد از هفت پادشاهي است: ابوظبي، عجمان، دبي، فجيره، رأس الخيمه، شارجه و ام القاعين. شوراي عالي فدرال، رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور را براي دوره پنج ساله بدون محدوديت زماني انتخاب مي كند. شيخ خليفه بن زايد آل نهيان از سال 2004 رئيس جمهور اين كشور است. امارات متحده عربي يك اقتصاد باز با درآمد سرانه بالا و مازاد تجاري سالانه قابل توجهي دارد. تنوع اقتصادي نفت و گاز بخش توليد ناخالص داخلي را به 30 درصد كاهش داده است. در سال 2018، ابوظبي برنامه توسعه 5 دلاري Ghadan  21 (2021) را با هدف افزايش رقابت و كارآفريني آغاز كرد.

اگرچه به نظر مي رسد كه اقتصاد امارات در سه ماهه دوم احتمالا كاهش يافته باشد، جريان هاي خارجي همچنان به حركت خود ادامه مي دهند.
به طور عمده، كاهش توليد نفت اوپك از ماه ژانويه همچنان ادامه دارد و با ادامه جنگ نفتي ايالات متحده و چين( قيمت دلار و يوان) احتمال كاهش قيمت نفت در ماه ژوئن افزايش خواهد يافت كه رشد بيشتر در سه ماهه آينده را كاهش مي دهد. علاوه بر اين، با ادامه ي افزايش عرضه، بخش املاك و مستغلات را تضعيف مي كند. با اين وجود، در ماه آوريل، گامي به سوي حركت در اقتصاد غير نفتي و ايجاد شغل هاي كوچك برداشتند، در حالي كه رونق اين نوع كسب و كار با توجه به داده هاي شاخص مديران خريد يك ركورد بالارا ثبت كرد.

 

علاوه بر اين، دولت به تازگي هزينه هاي بسياري از خدمات دولتي را لغو و يك چارچوب اقامتي براي سرمايه گذاران خارجي تعريف كرد كه با اين روند بخش حمايت از سرمايه گذاري و فعاليت كسب و كار ايجاد شده است.

رشد اقتصادي امارات متحده عربي

رشد در سال جاري ميلادي با محرك هاي مالي بزرگ، متمركز بر سرمايه گذاري زيربنايي و نيز اصلاحات تجاري مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي حمايت خواهد شد.

سرانه توليد ناخالص داخلي (دلار آمريكا)

اقتصاد امارات متحده عربي در سال گذشته با توجه به آمارهاي منتشر شده از سوي اداره رقابت و آمار فدرال (FCSA)، در مقايسه با ديگر كشورهاي خاورميانه، كاهش يافته است. رشد از 3.8 درصدي در سال 2018 به 3.0? در سال 2019 رسيده است و با توجه به اقدامات رياضتي مالي و قيمت پايين نفت، كمترين رشد از سال 2013 تا كنون داشته است. مخارج دولتي براي دومين سال متوالي كاهش يافته زيرا مواجهه دولت همچنان در برابر قيمت هاي پايين نفت و كاهش كسري درآمد ادامه دارد. پيش از اين آمارهاي منتشر شده بخش خارجي بانك مركزي نشان مي دهد كه صادرات در سال گذشته به ميزان اندكي كاهش يافته است.
با توجه به پيش بيني ها با توجه به سرمايه گذاري در زمينه هاي نفتي، از سال 2018 به بعد قيمت نفت افزايش داشته و همراه با افزايش قيمت ها باعث افزايش بخش هيدروكربن شده است. در عين حال، سرمايه گذاري هاي زيربنايي عمومي به ميزان قابل توجهي كه بايد تقاضاي داخلي را در دست بگيرد، پيشبيني شده است.

درهم امارات متحده عربي

در اوايل قرن بيستم، امارات متحده عربي با استفاده از سكه هاي طلا بريتانيا و ماريا ترزا Thalers داد و ستد در بازار خود را آغاز كرد. از ارزهاي ديگر مانند روپيه هند نيز در داخل كشور استفاده ميشد. در سال 1959، روپيه خليج فارس را كه توسط بانك مركزي هند صادر شده بود، در ارزشي برابر روپيه هند به تصويب رساندند. كاهش ارزش روپيه هند از سال 1966 به طور مستقيم بر ارزش روپيه خليج فارس نيز تاثير گذاشت، بنابراين امارات متحده عربي ارز خود را معرفي كرد. آنها ريال عربستان را به عنوان يك ارز موقت پذيرفته و در همان سال با ارز قطر و دبي جايگزين كردند. كل كشور امارات – به استثناي ابوظبي كه از دينار بحرين استفاده مي كردند – تا سال 1973و تاسيس امارات متحد عربي، ارز قطر و دبي رواج داشت. در سال 1978، درهم را به عنوان يك نرخ ارز ثابت به صندوق ويژه بين المللي پول اختصاص داد.
رتبه بندي ارز نشان مي دهد كه قيمت درهم امارات محبوب ترين نرخ ارز امارات متحده عربي AED به نرخ INR مي باشد. كد ارز براي نشان دادن قيمت روز درهم امارات AED است.